Covid-19 Warunki uzupełniające

Poniższe warunki są uzupełnieniem naszych Ogólnych Warunków i mają zastosowanie w przypadku, gdy nasza szkoła zostanie poinstruowana przez lokalne władze do tymczasowego zamknięcia lub gdy regionalny wybuch epidemii COVID-19 uniemożliwi lub ograniczy podróż.

W miarę możliwości będziemy współpracować z naszymi partnerami i dostawcami zewnętrznymi, aby zmniejszyć opłaty za anulowanie rezerwacji, które są inaczej określone w Ogólnych Warunkach.

PRZED PRZYJAZDEM

Jeśli nie jesteś w stanie podróżować z powodu ograniczeń Covid:

Czesne 

Nie pobieramy opłat za zmianę, przesunięcie lub odwołanie zajęć.

Zakwaterowanie

Brak opłat za zmienione, przełożone lub anulowane zakwaterowanie.

Uprzejmie prosimy o dokonanie zmiany terminu!


PO PRZYJEŹDZIE (studenci wewnętrzni)

Czesne

Studenci będą mieli możliwość otrzymywania lekcji online poprzez jedną lub kombinację następujących opcji: i) wirtualne lekcje grupowe online ii) indywidualne lekcje prywatne iii) zdalna praca grupowa oraz iv) samodzielna nauka.

LUB 

Studenci otrzymają Voucher kredytowy na wszystkie pełne, niewykorzystane tygodnie do wykorzystania na ten sam kurs i zakwaterowanie (w zależności od dostępności) o tej samej wartości - obowiązują stawki w sezonie.

Zakwaterowanie 

Rodzina goszcząca: studenci otrzymają Voucher kredytowy na pełne, niewykorzystane tygodnie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o rezygnacji. Nie ma opłat za przesunięcie terminu.

Rezydencja dla dorosłych z wyżywieniem we własnym zakresie: studenci otrzymają Voucher kredytowy za wszystkie niewykorzystane tygodnie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nie ma opłat za przesunięcie terminu.

Rezydencja JUNIOR (Hotel Bella Vista): studenci otrzymają voucher kredytowy na wszystkie niewykorzystane tygodnie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nie ma opłat za przesunięcie terminu.

Niektóre opcje zakwaterowania, np. hotele, mogą podlegać alternatywnym opłatom za anulowanie rezerwacji. Należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy oraz skontaktować się z przedstawicielem Maltalingua.

Studenci zmuszeni do izolacji/ kwarantanny podczas pobytu

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu uczeń jest zmuszony przez lokalne władze sanitarne do izolacji lub kwarantanny, obowiązują następujące zasady:

Studenci będą otrzymywać lekcje online do czasu, aż będą w stanie powrócić do nauczania twarzą w twarz. Studenci mogą zostać poproszeni i/lub poinstruowani, aby przenieść się do alternatywnego miejsca zakwaterowania, aby zapewnić, że są w stanie przestrzegać lokalnych zasad samoizolacji/kwarantanny, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami, wykraczającymi poza pierwotną rezerwację zakwaterowania (koszt). Koszty te muszą zostać poniesione przez uczestników na ich własny koszt. Nie ma żadnych zwrotów ani kredytów, jeśli student straci część swojego oryginalnego pakietu zakwaterowania. Jeśli student musi być zakwaterowany niezależnie przez pewien okres czasu po ukończeniu kursu, dodatkowa rezerwacja zakwaterowania będzie wymagana na koszt własny studenta. Dodatkowe koszty mogą być poniesione, np. posiłki, prywatne testy, transfery. Studenci mogą powrócić do pierwotnie zarezerwowanego zakwaterowania tak szybko, jak tylko pozwolą na to lokalne władze sanitarne.

Bony kredytowe

Po zrealizowaniu bonu kredytowego nie ma możliwości zwrotu pieniędzy ani zaliczenia kosztów. Bony kredytowe mogą być przekazywane tylko członkom najbliższej rodziny, w tym rodzeństwu i rodzicom i nie mogą być zwracane ani wymieniane na gotówkę.