Maltalingua Ltd. Warunki ogólne ( 5.01.12 )

Niniejsze warunki regulują stosunki umowne między Maltalingua Ltd. oraz osobą lub grupą osób- określanych jako "klient " lub " uczeń"- który potwierdzi rezerwację do korzystania z usług świadczonych przez Maltalingua Ltd.

Rezerwacja
Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji (przez e- mail, fax lub telefonicznie) zarówno Maltalingua Ltd. jak i klient zgadzają się na powyższe warunki.

Płatności

Klienci są zobowiązani dokonać płatności z góry w postaci międzynarodowego przelewu bankowego, który musi być zrealizowany w całości nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Specjalne ustalenia mogą być dokonywane w ostatniej chwili rezerwacji. Szczegóły przyjazdy będą przekazane dopiero po otrzymaniu pełnej płatności. Informacje na temat płatność i dane bankowe są na fakturze rezerwacji. Klienci są zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów przelewu międzynarodowego .

Wizy

Jeśli wymagana jest wiza Maltalingua prześle Ci oświadczenia o przyjęciu, ale dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty. Jeżeli wniosek wizowy zostanie odrzucony i Maltalingua otrzyma pisemne potwierdzenie, co najmniej 7 dni przed przyjazdem zostanie dokonany pełny zwrot opłaty minus 50 euro oplaty manipulacyjnej.

Zwrot opłaty równowartość 7 noclegów i jednotygodniowego kursu jest tylko wtedy możliwy, jeżeli otrzymamy pisemne potwierdzenie o odmowie wydania wizy (nie krócej niż 7 dni przed przyjazdem).

Jeżeli dzień przyjazdu zostanie przełożony z powodu opóźnionych wniosków wizowych, to Maltalingua nie może zagwarantować oryginalne potwierdzonej rezerwacji.

Chociaż Maltalingua poda Ci ogólne informacje na temat wiz, to ostatecznie klienci sami są zobowiązani , aby skontaktować się z ambasadą lub konsulatem.

Maltalingua nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez władze w zakresie wiz wjazdowych lub przedłużenia wizy.

Anulowanie rezerwacji, zmiany i opłaty

Klienci mogą anulować rezerwacje w każdej chwili przed rozpoczęciem kursu językowego. Wszystkie anulacje muszą być dostarczone w formie pisemnej.

Jeśli jesteśmy zmuszeni anulować jeden z kursów, to albo zapewnimy Ci odpowiednią alternatywę lub otrzymasz od nas w całości wpłaconą opłatę.

Tylko pełne, niewykorzystane tygodnie mogą być zwrócone.

Maltalingua zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości 50 euro, jeżeli zmiana jest dokonana przez klienta. Obejmuje to również zmianę, podczas gdy klient uczęszcza już do naszej szkoły oraz za ponowne wystawienie certyfikatu kursu.

Opłaty za anulowanie rezerwacji (z wyłączeniem hoteli)

  • 28 dni przed przyjazdem 20% ceny całkowitej
  • 21 dni przed przyjazdem 35 % ceny całkowitej
  • 14 dni przed przyjazdem 50 % ceny całkowitej
  • 7 dni przed przyjazdem 65% ceny całkowitej
  • 1-2 dni przed przyjazdem 80 % ceny całkowitej

Rezerwacje nie mogą być anulowane po planowanym przyjeździe. Według Maltalingua rezerwacja może zostać przedłużona na późniejszy termin, jednak w tym samym roku . Opłata za anulowanie wówczas nadal obowiązuje.

Dla hoteli, hosteli i innych dostawców firm oferujacych noclegi , rezerwacja musi być anulowana 30 dni przed przyjazdem, aby uniknąć opłat za anulowanie rezerwacji , które może wynieść do pełnego naładowania pobytu.

Maltalingua zaleca zakup odpowiedniego ubezpieczenia

Terminy zwrotu platnosci

Zwroty płatności dla klientów będą realizowane w terminie jednego miesiąca od daty odwołanej rezerwacji .

Święta

Maltalingua jest zamknięta w święta. Nie ma refundacji za stracone lekcje.

Maltalingua jest zamknięta zimą od ostatniego tygodnia w grudniu i otwarta od drugiego tygodnia w styczniu.

Redukcja godzin lekcyjnych oraz podwójny system godzin

Maltalingua zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby lekcji w klasie z powodu niewystarczającej liczby studentów na danym poziomie. Lekcje mogą być obniżone w następujący sposób:

20 lekcji tygodniowo zajęć: 1-3 uczniów w klasie zredukowanie do 15 lekcji / tydzień.

30 lekcji tygodniowo kursu: 1-3 uczniów w klasie zredukowane do 20 lekcji / tydzień.

W sezonie Maltalingua zastrzega sobie prawo do wprowadzania podwójnego systemu godzin w którym to uczniowie uczeszczają do klas porannych lub/i popołudniowych.

Poziom angielskiego

Jeśli student nie ma minimalnego poziomu wymaganego do udziału w konkretnym kursie, określonych przez test kwalifikacyjny Maltalingua, wówczas Maltalingua zastrzega sobie prawo do przeniesienia ucznia do odpowiedniej grupy zgodnej z jego poziomem językowym.

Transfer

Szczegóły lotu należy przesłać do Maltalingua co najmniej 7 dni przed przyjazdem. Maltalingua nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, jeżeli informacja ta nie jest dokładnie przekazana. Firmy taxi na zlecenie Maltalingua zastrzegają sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za czas oczekiwania, który przekracza 1 godzinę.

Załączniki

Maltalingua zastrzega sobie prawo do korzystania z sal lekcyjnych w alternatywnych pomieszczeniach o podobnym standardzie.

Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (a zatem nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania ) oraz ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy za opóźnienia lub niedokonania części umowy jeśli są one spowodowane siłą wyższą, ale nie ogranicza się do wojny , groźba wojny, zamieszek , wojen domowych , sporu przemysłowego, działań terrorystycznych, katastrofy naturalnej lub jądrowej, wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych i chorób zakaźnych i / lub z innych przyczyn leżących poza kontrolą strony dotkniętej siłą wyższą (w tym mechaniczne, elektroniczne, lub brak łączności ).

Nadzór

Należy pamiętać, że Maltalingua nie zapewnia nadzoru nad klientami w wieku 16 lat.

Rozwiazanie umowy

Maltalingua zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy i wydaleniu uczestników, jeśli wykazują one niedopuszczalne lub destrukcyjne zachowanie lub gdy nie uczestniczą w kursach. Rozwiązanie umowy z powyższych powodów nie podlega zwrotowi kosztów. Repatriacja przeprowadzana jest na koszt studenta.

Uszkodzenia mienia

Klienci muszą pokryć pełne koszty wszelkich szkód, które są własnością szkoły lub mienia należącego do szkoły.

Ubezpieczenie

Klienci muszą być zdrowi oraz posiadać turystyczne ubezpieczenie podczas gdy uczestniczą w jednym z naszych kursów.

Opinie i materiały promocyjne

Maltalingua może wykorzystać zdjęcia i dokumentacje medialne klientów do celów promocyjnych. Jeśli klienci tego nie chcą , muszą to zgłosić w formie pisemnej w momencie wydania referencji.

Odpowiedzialność

Maltalingua nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub uszkodzenia ciała lub mienia .