Maltalingua Ltd. Ogólne warunki handlowe

Niniejszy warunki określają umowny  stosunek pomiędzy Maltalingua Ltd. a każdą osobą lub grupą osób - zwanych "klientem" lub "studentem" - potwierdzających rezerwację w celu skorzystania z usług świadczonych przez Maltalingua Ltd.

1. Rezerwacja

Wszystkie rezerwacje muszą zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na naszej stronie internetowej:

Formularz rezerwacji dla dorosłych: https://www.maltalingua.pl/rezerwacja/

Formularz rezerwacji dla dzieci i młodziezy: https://www.maltalingua.pl/mlodziez/rezerwacja/

Potwierdzając rezerwację (przez Internet, e-mail, faks, telefon lub pocztę) zarówno Maltalingua Ltd., jak i klient / student wiążą się z niniejszymi warunkami.

2. Płatność

Płatności należy dokonywać za pomocą międzynarodowego przelewu bankowego i muszą one obejmować wszystkie opłaty bankowe. Dane do przelewu znajdują się na fakturze. Dokonując przelewu prosimy podać pełne imię i nazwisko ucznia, a następnie przesłać kopię potwierdzenia przelewu zespołowi Maltalingua.

W celu zabezpieczenia rezerwacji, pełna płatność, lub 20% zaliczki, musi zostać opłacona w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji.

Maltalingua zastrzega sobie prawo do anulowania każdej rezerwacji w przypadku której nie otrzymano płatności zgodnie z powyższym opisem, lub do odmowy przyjęcia studenta, który nie uiścił opłat w całości przed przyjazdem.

W celu uzgodnienia innych form płatności prosimy skontaktować się bezpośrednio z Maltalingua.

3. Wiza

Maltalingua zapewnia pomoc w uzyskaniu wizy. Jednakże obowiązkiem kursanta jest skontaktowanie się z odpowiednią ambasadą lub konsulatem w celu uzyskania aktualnych informacji o procedurach wizowych.

Jeśli wymagana jest wiza, wszystkie opłaty za rezerwację muszą zostać opłacone i otrzymane w całości przez Maltalingua przed wydaniem listu akceptacyjnego.

Maltalingua musi zostać niezwłocznie poinformowana, w przypadku gdy wniosek o wizę nie zostanie zaakceptowany. Aby otrzymać pełny zwrot kosztów rezerwacji – po odliczeniu opłaty administracyjnej w wysokości €50 - kopia listu potwierdzającego odrzucenie aplikacji musi wpłynąć do Maltalingua nie później niż na 7 dni przed przyjazdem.

W przypadku otrzymania powiadomienia na mniej niż 7 dni przed datą przyjazdu, naliczona zostanie opłata za anulowanie, w wysokości sumy jednego tygodnia od całościowej kwoty rezerwacji, a także opłaty bezzwrotne (opłata administracyjna w wysokości 50 EUR i opłaty bankowe).

Wszelkie należne zwroty pieniężne zostaną zwrócone studentowi w ten sam sposób, w jaki otrzymano płatność.

4. Opłaty za anulowanie rezerwacji i zwroty

Anulowanie rezerwacji musi zostać otrzymane na piśmie i podlega następującym opłatom:

4.1 Przed przyjazdem - kursy i zakwaterowanie

Liczba dni przed przyjazdem

% kwoty rezerwacji nie podlegający zwrotowi

28 dni lub więcej

20%

15 do 27 dni

35%

8 do 14 dni

50%

3 do 7 dni

65%

1 do 2 dni

80%

żaden spektakl

100%

* nie obejmuje podatku ekologicznego

Rezerwacja obejmuje całkowity koszt wszystkich usług takich jak (dla hoteli patrz poniżej):

 • Zakwaterowanie
 • Kurs
 • Pomoc w otrzymaniu wizy
 • Transfer lotniskowy
 • Wszelkie inne dodatkowe usługi lub materiały wyszczególnione w fakturze (z wyłączeniem podatku ECO)

W przypadku gdy Maltalingua jest zmuszona do anulowania programu lub kursu, odpowiednia alternatywa zostanie oferowana przez szkołę, lub nastąpi zwrot całości należytej kwoty.

Wszelkie zmiany dokonane w rezerwacji po uiszczeniu płatności, podlegają opłacie administracyjnej w wysokości 50 €.

W przypadku hoteli, hosteli i innych podmiotów trzecich oferujących zakwaterowanie, anulacja mu się odbyć na 30 dni przed przyjazdem, aby uniknąć opłat dodatkowych, które mogą stanowić nawet pełną kwotę opłaty za pobyt.

4.2 Po przyjeździe - czesne i zakwaterowanie

W przypadku odwołania rezerwacji po wcześniej ustalonej dacie przyjazdu, lub rozpoczęciu kursu, zwrot kosztów nie będzie możliwy. Za zgodą Maltalingua rezerwacje mogą zostać przesunięte na późniejszy termin w roku, jednak mogą zostać naliczone opłaty za anulowanie i / lub opłaty administracyjne.

Nie przysługuje zwrot kosztów za lekcje, których uczeń nie stawi się z jakiegokolwiek powodu. W przypadku, gdy student nie dotrze do miejsca opłaconego zakwaterowania, zwrot kosztów nie będzie możliwy.

Wszelkie należne zwroty pieniężne nie będą realizowane na Malcie. Płatność zostanie zwrócona studentowi w ten sam sposób, w jaki została otrzymana. Studenci, którzy chcą wykorzystać część pieniędzy do podwyższenia czesnego, mogą to zrobić (zależnie od dostępności i po potrąceniu opłaty administracyjnej w wysokości 50 €) – pozostała kwota zostanie zwrócone studentowi w ten sam sposób w jaki zostało otrzymana.

5. Rezerwacje grupowe

Maltalingua przyjmuje rezerwacje grupowe (minimum 5 uczniów) od agentów, szkół, uczelni i osób prywatnych.

Wszystkie rezerwacje grupowe są uzależnione od dostępności w momencie dokonywania rezerwacji.

Wszystkie zapytania, zarówno internetowe, jak i bezpośrednie, muszą zawierać planowane terminy, liczbę studentów, kurs/program i zakwaterowanie - w razie potrzeby. Po otrzymaniu zapytania, Maltalingua przygotuje indywidualną ofertę grupową. Po zaakceptowaniu oferty i potwierdzeniu dostępności, w ciągu 14 dni należy wpłacić zaliczkę w wysokości 40% na poczet całkowitej rezerwacji grupowej, aby potwierdzić rezerwację tymczasową.

Szczegóły dotyczące studenta i płatności

Szczegóły dotyczące wszystkich uczniów i liderów grup muszą być dostarczone nie później niż 10 tygodni przed datą przyjazdu. Po otrzymaniu faktury proforma zostanie wystawiona. Płatność w całości musi być otrzymana nie później niż 8 tygodni przed datą przyjazdu.

Zmiana numerów grup

Przed rezerwacją, ale po wpłaceniu zaliczki:

Spadek liczby - utrata proporcjonalnej wpłaty zaliczki

Wzrost liczby osób - w stosunku do zwiększonej liczby osób należy natychmiast wpłacić depozyt w wysokości 40%.

Po otrzymaniu rezerwacji:

Zwiększenie liczby - należy dokonać pełnej wpłaty za dodatkowego studenta (studentów) w ciągu 7 dni od daty wystawienia proformy

Spadek liczby - patrz warunki anulowania grupowego poniżej

Rezygnacja

Przed przyjazdem - Nauka i zakwaterowanie

Liczba dni

% całkowitych kosztów rezerwacji Naliczone*

57 dni lub więcej

Brak

43 do 56 dni

25%

29 do 42 dni

40%

21 do 28 dni

65%

14 do 20 dni

80%

od 1 do 13 dni

100%

Nie pokazuj

100%

*wyłącza podatek ekologiczny

Późne rezerwacje

Wszystkie rezerwacje otrzymane w ciągu 8 tygodni od przyjazdu muszą zapłacić pełną kwotę należną w ciągu 7 dni od wystawienia faktury proforma, aby miejsca były gwarantowane. Brak wpłaty pełnej kwoty spowoduje anulowanie rezerwacji. Należy pamiętać, że niniejsze warunki zastępują wszelkie wcześniej uzgodnione warunki, które już obowiązują.

6. Transfer lotniskowy

Aby Maltalingua mogła zapewnić transfer na lotnisko, wszystkie szczegóły lotu należy przesłać do nas na tydzień (7 dni) przed datą przyjazdu. Dane powinny zawierać:

 • Punkt początkowy
 • Numer lotu
 • Linie lotniczą
 • Czas lotu
 • Czas przybycia
 • Jeśli te informacje nie zostaną dostarczone w terminie, lub podane zostaną niedokładne informacje, nie zostaną zwrócone pieniądze za nieodbyty transfer.

Opłaty za przejazd z lotniska obejmują maksymalnie 1 godzinę czasu oczekiwania od momentu lądowania. W przypadku opóźnienia przekraczającego 1 godzinę, Maltalingua zastrzega sobie prawo do naliczenia uczniowi dodatkowej stawki €10 za godzinę na osobę, pro rata, którą należy uregulować pierwszego dnia w szkole.

6.1 Opóźnione i odwołane loty

W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu, Maltalingua musi zostać powiadomiona z odpowiednim wyprzedzeniem. Nieprzestrzeganie tego może spowodować brak transferu w dniu przyjazdu. Zwroty nie będą możliwe.

6.2 Przegapione loty

W przypadku gdy kursant przegapi swój lot, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić Maltalingua. W przeciwnym razie student zostanie obciążony dodatkową opłatą za transfer z lotniska, pierwszego dnia po przybyciu. Nowe informacje o locie muszą być dostarczone tak szybko, jak tylko będą znane.

7.   Polityka tylko j.Angielski

Aby zapewnić uczniom pełne zanurzenie w języku angielskim, Maltalingua stosuje politykę "tylko język angielski". Uczniowie są zachęcani do mówienia wyłącznie w j.angielskim, czy to w szkole, na wszelkich zajęciach lub wycieczkach, oraz w miejscach ich zakwaterowania

8.   Karta identyfikacyjna studenta.

Wszyscy kursanci, zarówno dorośli, jak i młodzież ora dzieci, muszą nosić przy sobie identyfikacyjną kartę studenta Maltalingua, zawierającą zdjęcie.

9.   Informacje o kursie

Lekcje odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Pierwszego dnia wszyscy uczniowie przystępują do testu poziomującego, który ma na celu ocenę ich znajomości języka. Jeśli student nie włada językiem na określonym min. poziomie, wymaganym do odbycia określonego kursu, co zostanie stwierdzone poprzez odbyty test. Maltalingua zastrzega sobie prawo do przeniesienia ucznia do innej grupy, na odpowiednim, do jego znajomości języka, poziomie.

Wszystkie kursy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i/lub popołudniowych. Maltalingua zastrzega sobie prawo do zmiany godzin kursu.

W okresie wysokiego obłożenia, Maltalingua zastrzega sobie prawo do korzystania z sali lekcyjnych w alternatywnych pomieszczeniach, o podobnym standardzie, oraz do wdrożenia systemu podwójnego systemu bankowego, w którym uczniowie będą rotować co tydzień pomiędzy lekcjami porannymi i popołudniowymi.

Lekcje prywatne są planowane w zależności od dostępności sali lekcyjnych oraz nauczycieli.

9.1 Redukcja lekcji

Jeśli w grupie jest mniej niż czterech uczniów, lekcje będą redukowane tygodniowo w następujący sposób:

Kurs grupowy

 

1-3 kursantów w grupie

10 lekcji (45 min każda)

do

7 lekcji (45 min każda)

20 lekcji (45 min każda)

do

15 lekcji (45 min każda)

30 lekcji (45 min każda)

do

20 lekcji (45 min każda)

9.2 Klub 30+

Miejsce w Klubie 30+ może być zagwarantowane tylko tym studentom, którzy wypełnią test online Maltalingua na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

Maltalingua zastrzega sobie prawo do nie prowadzenia zajęć w Klubie 30+, jeśli w zajęciach uczestniczy mniej niż 6 osób.

Jeśli kurs w Klubie 30+ nie będzie prowadzony z powyższych powodów, studentowi zostanie zaoferowany ogólny kurs języka angielskiego z taką samą łączną liczbą godzin.

9.3 Zmiana kursu po przyjeździe

Jeśli student chce zmienić kurs na tańszy, nie przysługuje mu zwrot różnicy.

W przypadku zmiany kursu na droższy, suma różnicy musi zostać opłacona z góry, zanim uczestnik przystąpi do nowego kursu.

Każdy student, który chce przejść z kursu grupowego na lekcje prywatne, nie otrzyma zwrotu kosztów za niewykorzystane lekcje z kursu grupowego, i musi zapłacić pełną cenę za nauczanie prywatne, przed rozpoczęciem kursu. Kredytu nie można przenieść na osobę trzecią.

10.   Zakwaterowanie

Kursanci mieszkający w apartamentach Maltalingua mogą korzystać tylko z pokoju i łóżka, przydzielonego im w dniu przyjazdu. Każdy student, który zmienił łóżko lub pokój bez uprzedniej zgody Maltalingua, będzie musiał zapłacić cenę za noc, za dodatkowe lóżko, oraz ekstra 50 € za dodatkową zmianę pościeli i wymagane sprzątanie.

Studenci nie mogą przyprowadzać żadnych osób z zewnątrz do mieszkania, zabronione jest udzielanie noclegu jakimkolwiek osobom trzecim, które nie zarezerwowały zakwaterowania z Maltalingua.

Kursanci muszą wymeldować się z pokoju do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

Studenci mają dostęp do swojego mieszkania w dniu przyjazdu, niezależnie od pory. Jednak pokoje mogą nie być gotowe przed godz. 15:00.

10.1 Inne opłaty

Klucz do sejfu: depozyt 10 € - zwracany przy odbiorze klucza

zgobiony klucz: 10 € za klucz zapasowy

11. Procedura składania zażaleń

Kursanci powinni jak najszybciej zgłosić się do jednego z członków personelu, jeśli są niezadowoleni z jakiegokolwiek aspektu oferowanych usług (kursu, zakwaterowania lub wycieczek), a w razie potrzeby wypełnić formularz reklamacyjny. Zrobimy co w naszej mocy, aby rozwiązać wszelkie problemy jak najszybciej i najskuteczniej. Jeśli jakakolwiek sprawa pozostanie nierozwiązana, studenci lub ich przedstawiciele muszą napisać do dyrektora szkoły w ciągu jednego miesiąca od wyjazdu studenta.

Skargi będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy zostaną odebrane w ciągu jednego miesiąca od wyjazdu, oraz tylko jeśli zostaną przedstawione na piśmie przed opuszczeniem szkoły (dorośli), a także gdy wszystkie płatności zostały uregulowane w całości. Maltalingua nie przyjmie żadnych skarg otrzymanych na zakończenie, lub po odbyciu kursu, jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione.

12. Wakacje

Kursanci, którzy biorą urlop, nie mogą oczekiwać powrotu do tej samej klasy, nauczyciela lub zakwaterowania. Nie przyznaje się żadnego kredytu za zarezerwowane zakwaterowanie podczas przerw wakacyjnych. Studenci muszą upewnić się, że poczynili odpowiednie ustalenia dotyczące zakwaterowania po powrocie, zanim opuszczą szkołę. Każdy kursant wymagający wizy do celów edukacyjnych, musi zadbać o to, by wiza została wydana na właściwe daty, w tym na przewidziane przerwy wakacyjne.

12.1 Dni ustawowo wolne od pracy

Maltalingua jest nieczynna we wszystkie dni świąteczne. Jeśli jest to możliwe, stracony czas nauki zostanie odrobiony jeszcze w ciągu tego samego tygodnia. Nie ma zwrotów za nieodbyte lekcje.

13. Zajęcia rekreacyjne

Maltalingua oferuje wiele atrakcji i wycieczek przez cały rok. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w programie aktywności i wycieczek ze względu na warunki pogodowe, odwołanie atrakcji, lub z jakichkolwiek innych przyczyn pozostających poza naszą kontrolą. Obowiązkiem każdego ucznia jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia przed zarezerwowaniem jakiejkolwiek aktywności lub wycieczki,na wypadke nieprzewidzianych zdarzeń.

14. Warunki ogólne

14.1 Ubezpieczenie

Studenci muszą mieć odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, powypadkowe, i podróżne, na pokrycie jakichkolwiek kosztów związanych z pobytem na Malcie. Maltalingua zastrzega sobie prawo do otrzymania zwrotu wszystkich poniesionych kosztów – w tym również kosztów opieki medycznej, lub podobnych, w przypadku gdy kursant wymaga pilnej pomocy lekarskiej na Malcie, oraz niezwłocznego oddelegowania uczestnika, który cierpi z powodu poważnych uszkodzeń na zdrowiu, na tle fizycznym lub psychologicznym.

14.2 Uszkodzenie i utrata mienia

Maltalingua nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie mienia studenta z budynków szkoły/aneksu, zakwaterowania lub jakiegokolwiek innego miejsca.. Sejfy są dostępne do użytku studentów w apartamentach Maltalingua. Własność ucznia jest przez cały czas jego wyłączną odpowiedzialnością. Maltalingua radzi wszystkim studentom, aby wykupili polisę ubezpieczeniową na podróż obejmującą ich na czas pobytu na Malcie.

14.3 Kodeks studenta Maltalingua

Maltalingua oczekuje, że wszyscy kursanci będą zawsze zmotywowani, uprzejmi i pełni szacunku wobec członków personelu, rodzin goszczących oraz innych studentów. Zastrzegamy sobie prawo do wydalenia/repatriacji osób, które w opinii Maltalingua zachowały się w sposób niedopuszczalny. Obejmuje to, między innymi, posiadanie lub spożywanie jakichkolwiek nielegalnych narkotyków i / lub alkoholu, szkodliwe uszkodzenie mienia, każde zachowanie, które zagraża lub szkodzi zdrowiu, bezpieczeństwu lub narusza strefę komfortu innych osób, korzystających z tych samych usług, jak również łamanie lokalnego prawa ( s) i / lub nie przestrzeganie czasu ciszy nocnej. Zwroty nie będą dokonywane. Repatriacja odbywa się na koszt studenta.

14.4 Polityka prywatności

Maltalingua zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich klientów. Szkoła nie będzie gromadzić żadnych danych osobowych dotyczących studentów, chyba że podadzą te informacje dobrowolnie. Wszelkie dane osobowe przekazane Maltalingua są przechowywane w organizacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych z 2001 roku.

14.5 Odpowiedzialność

Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w lokalach szkolnych / obiektach należących do szkoły, zakwaterowaniu lub nieruchomościach osób trzecich. Pełny koszt jakiegokolwiek uszkodzenia musi być pokryty w całości przez studenta przed opuszczeniem szkoły. O ile nie zostanie nałożona odpowiedzialność prawna, Maltalingua nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w przypadku choroby, wypadku, utraty, uszkodzenia lub zranienia jakiejkolwiek osoby lub mienia.

14.6 Okoliczności siły wyższej

W przypadku, gdy Maltalingua nie jest w stanie wypełnić któregokolwiek ze swoich zobowiązań, w wyniku zdarzenia (zdarzeń) poza uzasadnioną kontrolą szkoły, szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Maltalingua zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez kursanta, lub w jego imieniu, w wyniku okoliczności siły wyższej. Takie okoliczności obejmują, ale nie ograniczają się do: strat, szkód, odwołań lub opóźnień, akcji protestacyjnych, konfliktów domowych lub ataków terrorystycznych, wojny lub groźby wojny, rozruchów, klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, lub jakiegokolwiek innego zdarzenia/zdarzeń, które mogą zaklasyfikować Maltę jako "miejsce docelowego zagrożenia" przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

14.7 Fotografowanie i filmowanie

Maltalingua może wykorzystywać referencje, fotografie i materiały filmowe, w celu tworzenia materiałów materiał promocyjny. Jeśli uczniowie nie chcą uczestniczyć w zajęciach, powinni powiadomić szkołę w momencie sesji zdjęciowej lub w momencie wystawiania świadectwa. Referencje, zdjęcia i filmy nie mają wartości handlowej ani umownej.

14.8 Ostateczna decyzja

W przypadku zaistnienia sytuacji, która nie była objęta niniejszymi Warunkami, Maltalingua zastrzega sobie prawo do podjęcia uczciwych i uzasadnionych działań, które uzna za stosowne.

14.9 Jurysdykcja

Wszelkie umowy zawarte z Maltalingua Ltd. podlegają prawu maltańskiemu. Zawierając taką umowę, wszystkie strony zgadzają się, że w przypadku powstania sporu poddadzą się jurysdykcji sądów maltańskich.