Wymagania wizowe dla Malty

Kursanci z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów, które są częścią układu z Schengen NIE potrzebują wizy na pobyt na Malcie. Obywatele Japoni, Koreii Południowej, Argentyny i Brazylii też nie potrzebują wizy na krótki pobyt. Jeśli Twój kraj jest wymieniony na tej stronie wtedy POTRZEBUJESZ winzy: http://foreignaffairs.gov.mt/

Państwa Schengen
Austria, Belgia , Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria,

Państwa członkowskie UE
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

Wymagania dla uczestników z innych krajów:

Pobyt na Malcie wymagający wizy może trwać do 90 dni. Proszę pamiętać, ze należy poczekać co najmniej 4 tygodnie od momentu aplikacji do obioru wizy.

Wszystkie wnioski wizowe muszą być składane pisemnie.

Przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z ambasadą lub konsulatem, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Należy pamiętać, że poniższa lista składa się z ogólnych dokumentów, które są wymagane do wniosku wizowego. Każda ambasada i każdy konsulat ma prawo do wymagania dodatkowych dokumentów.

Wniosek musi zawierać:

  • Formularz wniosku wizowego * muszą być wypełnione wszystkie wymagane informacje. Formularz musi być podpisany przez wnioskodawcę .
  • Ważny dokument podróży (paszport). Data ważności nie może być krótsza niż trzy miesiące.
  • Dwa zdjęcia paszportowe (w kolorze, na białym tle, z wyraźnie widoczna twarzą)
  • Opłata za złożenie wniosku w wysokości do 60 , - euro (lub równowartość USD)

Wymagane dokumenty dodatkowe:

  • List akceptacji (zostanie wystawiany przez Maltalingua)
  • Dowód zakwaterowania (np. rezerwacja hotelu, zakwaterowanie u lokalnej rodziny lub w mieszkaniu szkolnym)
  • Ważny bilet powrotny
  • Dowód środków utrzymania ( np. karty kredytowe , gotówka , czeki podróżne )
  • Dowód ubezpieczenia medycznego (musi być uznane przez państwa członkowskie Schengen i być ważne cały pobyt; Minimalna suma ubezpieczenia wynosi € 30.000,-)

Maltalingua nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność tych informacji. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić stronę internetową Ministerstwa Spraw - Malty: http://foreignaffairs.gov.mt/

*Formularz wizowy można uzyskać za darmo z np. w placówce dyplomatycznej Malty w danym kraju.