Ubezpieczenie Turystyczne

Zaleca się, aby uczestnicy wykupili odpowiednie ubezpieczenie turystyczne przed wyjazdem na Maltę. Wskazane jest aby kursanci ubezpieczyli się od kosztów rezygnacji z kursu, ponieważ Maltalingua oraz jej kooperanci mogą pobrać opłatę za anulowanie rezerwacji. Uczestnicy powinni również posiadać ubezpieczenie zdrowotne (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ) lub mogą mieć oddzielną polisę turystyczną (lub to i to). Zaleca się również kupno ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz utraty lub zniszczenia cennych przedmiotów.

Skontaktuj się z Twoim przedstawicielem ubezpieczeniowym. Alternatywnie można skontaktować się z World Nomads: www.worldnomads.com/travel-insurance//