Aktualizacje Covid-19 - (14.04.22)

W tych wyjątkowych czasach Maltalingua nieustannie analizuje szybko zmieniającą się sytuację, aby wesprzeć krajowe wysiłki na rzecz walki z COVID-19. W międzyczasie Premier regularnie przekazuje narodowi aktualne wytyczne dotyczące działań, jakie należy podjąć w związku z wirusem COVID-19, aby nie dopuścić do dalszego wzrostu liczby zachorowań.

Głównym przesłaniem tego dokumentu jest zapewnienie wszystkich naszych uczniów, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić im bezpieczeństwo, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez władze sanitarne.

Chociaż zachowanie dystansu społecznego i higieny jest zasadniczo środkiem zdrowia publicznego, mającym na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń, zdajemy sobie sprawę, że istnieją powszechne obawy, a niniejszy dokument został stworzony, aby je rozwiać.

Pomieszczenia szkolne:

Na terenie szkoły wdrożono środki higieny i dystansu społecznego w zakresie: -

  • Zachowanie odpowiedniej odległości w salach lekcyjnych
  • Zainstalowanie ekranów Perspex w recepcji.
  • Zapewnienie regularnego czyszczenia powierzchni, takich jak klamki, stoły i poręcze schodów.
  • Regularne sprzątanie toalet - określenie maksymalnej liczby osób, które mogą w nich przebywać w jednym czasie.
  • Zapewnienie wystarczającej liczby dozowników środków dezynfekujących na terenie szkoły.
  • Zapewnienie uczniom higieny rąk przed wejściem do pomieszczeń szkolnych i sal lekcyjnych.

Zakwaterowanie:

Zgodnie z przepisami w naszym obiekcie zastosowano środki dystansu społecznego. Informacje COVID dotyczące higieny i zachowania dystansu społecznego są wywieszone na tablicy informacyjnej, a nasz opiekun wskazuje zasady w dniu przyjazdu.Jeśli uczniowie nie będą przestrzegać zasad zachowania dystansu społecznego i higieny, otrzymają ostrzeżenie, a niezastosowanie się do niego będzie skutkowało wyproszeniem z sali.