Regulamin Stypendium Językowego

Wypełniając formularz aplikacyjny akceptujesz poniższy regulamin:

 1. Stypendium jest organizowane przez Maltalingua Ltd, 2, Boxer House, B’kara Hill, St. Julians, Malta.
 2. Stypendium obejmuje cztery tygodnie kursu języka angielskiego IELTS, cztery tygodnie zakwaterowania w pokojach dwuosobowych w naszych apartamentach oraz transfery z lotniska.
 3. Aby wziąć udział w stypendium, aplikant musi mieć skończone 18 lat w momencie składania aplikacji.
 4. Stypendium nie jest dostępne dla pracowników Maltalingua oraz ich najbliższej rodziny.
 5. Aby ubiegać się o wzięcie udziału w stypendium należy uzupełnić formularz na stronie internetowej oraz podać pełne imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 6. Maltalingua akceptuje jedynie jedno zgłoszenie na osobę.
 7. Uczestnicy będą wybierani przez członków zespołu ds. marketingu Maltalingua Ltd. Ich decyzja jest arbitralna i ostateczna. 
 8. Składanie aplikacji jest możliwe przez cały rok. Maltalingua Ltd. zastrzega sobie prawo do ogłoszenia daty zakończenia stypendium w każdym czasie.
 9. Konkurs trwa od 18 stycznia do 25 lipca 2022 roku. Maltalingua Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do każdorazowego decydowania o liczbie osób, którym w danym momencie zostanie przyznane stypendium.
 10. Nazwiska uczestników ogłosimy na naszej stronie internetowej, Facebooku oraz poinformujemy ich drogą mailową. 
 11. Biorąc udział w stypendium uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w wymaganych przez Maltalingua czynnościach promocyjnych.
 12. Stypendium nie może być przeniesione na inną osobę.
 13. Stypendium ani żadna jego część nie jest wymienna na pieniądze lub inną nagrodę.
 14. Uczestnik może wybrać datę odbycia stypendium w ramach czasowych określonych przez Maltalingua Ltd.
 15. Uczestnik podlega ogólnym warunkom handlowym Maltalingua Ltd.
 16. Maltalingua Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej.
 17. Wszelkie dane osobowe przekazane Maltalingua są przechowywane w organizacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z roku.