Kursy języka angielskiego na Malcie dla młodzieży

Maltalingua korzysta z nowoczesnych metod nauczania języków, które skupiają się na szerokiej gamie komunikacyjnych działań edukacyjnych, zarówno w klasie, jak i poza nią.

Nasz program języka angielskiego dla dzieci i młodzieży jest specjalnie zaprojektowany dla młodych uczniów i uwzględnia wiek i poziom według Wspólnego Europejskiego Systemu Językowego. Nasze kursy odpowiadają również standardom Ministerstwa Edukacji i nadzoru EFL (angielski jako język obcy).

Czas spędzony w klasie składa się z 20 lekcji (15 godzin) tygodniowo, od poniedziałku do piątku, a lekcje skupiają się głównie na poprawie komunikacji, z prawidłowym użyciem gramatyki i rozwojem słownictwa oraz wymowy.

Poza klasą nasz program aktywnego uczenia zachęca uczniów, aby praktykowali angielski w zabawny i nieformalny sposób, w środowisku anglojęzycznym.

Nasze podejście do nauki języka angielskiego polega na tym, że im więcej język jest aktywnie praktykowany, tym szybciej uczeń rozwinie umiejętności i pewność siebie w komunikowaniu. Najlepiej działa to w międzynarodowym środowisku, w którym język angielski jest używany na co dzień, a nie tylko podczas zajęć w klasie.

Przed przyjazdem uczniowie biorą udział w teście klasyfikacyjnym i są przydzielani do odpowiedniego poziomu kursu. Uczniowie są regularnie monitorowani i oceniani przez swoich nauczycieli, a na koniec kursu otrzymują oficjalne świadectwo szkoły. System oceniania naszej szkoły opiera się na specyfikacjach uniwersalnych poziomów Wspólnego Europejskiego Systemu Językowego.

Wszystkie materiały dydaktyczne są dostarczane przez szkołę, ale prosimy uczniów, aby przynieśli swoje własne notesy i przybory do pisania.