Kursy języka angielskiego na Malcie dla młodzieży

Maltalingua wykorzystuje nowoczesne metody nauczania, które koncentrują się na różnych zajęciach edukacyjnych (również poza szkołą).

Nasz młodzieżowy program nauki języka angielskiego jest zaprojektowany do różnych potrzeb grup wiekowych oraz do rożnych poziomów na podstawie Common European Framework of Languages (Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego). Nasze kursy są stworzone według standardów Ministerstwa Edukacji orz Rady Monitorującej EFL (English as a Foreign Language).

Kursy szkolne składają się z 20 lekcji (15 godzin) w tygodniu, od poniedziałku do piątku, które skupiają się przede wszystkim na poprawie komunikacji, gramatyki oraz na rozwoju słownictwa i wymowy.

Po szkole nasz aktywny program nauczania zachęci uczniów do dalszego praktykowania języka. 

Uważamy, że im wcześniej język angielski jest aktywnie używany przez naszych uczniów, tym szybciej mogą oni rozwijać dalsze umiejętności. Najlepszym na to sposobem jest nauka w środowisku, w których to język angielski jest używany na co dzień.

W pierwszym dniu uczniowie zostaną poddani testom kwalifikacyjnym i zostaną przydzieleni według poziomu do grup. Uczniowie są regularnie oceniani przez naszych nauczycieli, a na koniec pobytu otrzymają świadectwo szkolne z opisem poziomu kursu. System klasyfikacji szkoły opiera się na uniwersalnych standardach Common European Framework.

Wszystkie materiały dydaktyczne są świadczone przez szkołę; uczniowie muszą wziąć ze sobą tylko zeszyt, coś do pisania oraz własny słownik (słownik nie jest wymogiem).