Członkostwo i akredytacje

Eaquals Malta

EAQUALS- (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services)

Maltalingua jest w pełni akredytowanym członkiem EAQUALS, prestiżowej organizacji, która ocenia szkoły językowe za osiągnięcia w nauczaniu języków obcych.

EAQUALS jest międzynarodową akredytacją, która jest ważnym wskaźnikiem oceny jakości szkoły.

Nasza szkoła została oceniona przez EAQUALS w dwunastu różnych kategoriach, które mierzą jakość szkoły i jej usługi. Oceniane były miedzy innymi program języka angielskiego, warunki zatrudnienia personelu, dobre samopoczucie uczniów i jakość informacji.

Maltalingua przyznano 11 na 12 możliwych punktów doskonałości.

Inspektorzy przyznali punkty doskonałości w następujących kategoriach:

1. Zarządzanie i administracja
2. Nauczanie
3. Koncepcja zajęć i środki pomocnicze
4. Sposób oceniania i certyfikaty
5. Warunki i środowisko nauczania
6. Obsługa klienta
7. Zapewnianie jakości 
8. Profil pracownika i rozwój 
9. Warunki zatrudnienia
10. Komunikacja wewnętrzna
11. Komunikacja zewnętrzna

Szkoły EAQUALS są uznawane przez CSN (Szwecja) oraz przez Progetto Lingue 2000, który wspiera szkolnictwo wyższe oraz nauczanie języków obcych w firmach w Szwajcarii i we Włoszech.

ELT Council

Jesteśmy regularnie poddawani corocznemu przeglądowi przez radę monitorującą EFL. Rada ta przeprowadza rygorystyczne kontrole w celu zapewnienia jakości kursów języka angielskiego, zgodnej z obowiązującymi normami i standardami.

Ministerstwo Edukacji

Nasza szkoła jest akredytowana przez Ministerstwo Edukacji pod numerem kodu licencji 275/MB36.

Nasi partnerzy:

Wyższa Szkoła Europejska im ks Józefa Tischnera w Krakowie.

logo wyższa szkoła europejska