Członkostwa i akredytacje

AKREDYTACJA

Eaquals MaltaEAQUALS - (Ocena i akredytacja jakości usług językowych).

Maltalingua jest w pełni akredytowanym członkiem EAQUALS, prestiżowej nagrody za doskonałość w edukacji językowej.

EAQUALS to międzynarodowa akredytacja, która jest ważnym uznaniem dla jakości szkoły.

Szkoła została oceniona w dwunastu różnych kategoriach, które mierzą standardy szkoły i jej usług, nasz program języka angielskiego, warunki zatrudnienia pracowników, samopoczucie uczniów oraz dostarczane informacje.

Maltalingua otrzymała punkty doskonałości w 11 z 12 kategorii.

Inspektorzy wskazali punkty doskonałości w następujących kategoriach:

 1. Zarządzanie i Administracja
 2. Nauczanie i uczenie się
 3. Projektowanie kursów i systemy wspierające
 4. Ocena i certyfikacja
 5. Środowisko uczenia się
 6. Usługi dla klientów
 7. Zapewnienie jakości
 8. Profil i rozwój personelu
 9. Warunki zatrudnienia personelu
 10. Komunikacja wewnętrzna
 11. Komunikacja zewnętrzna

Szkoły EAQUALS są uznawane przez CSN (Szwecja), we Włoszech w ramach Progetto Lingue 2000, który umożliwia zaliczenie studiów wyższych oraz w Szwajcarii w ramach nauczania języka w firmie.

ELT Council

Jesteśmy akredytowani i kontrolowani corocznie przez Radę ELT. Rada utrzymuje systemy zapewnienia jakości we wszystkich aspektach pobytów w języku angielskim i zapewnia okresowe rygorystyczne audyty w celu zapewnienia zgodności z ustalonymi standardami jakości.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nasza szkoła posiada również akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej - kod licencji 275/MB36