Indywidualny kurs języka angielskiego

Indywidualny kurs języka angielskiego, jest to bardzo skuteczna i intensywna metoda nauki języka, która dopasowana jest do indywidualnych celów i umiejętności uczestnika.

Dużą zaletą tego typu zajęć jest to, że nauczyciele szczególnie koncentrują się na słabych stronach ucznia. Tematyczne zagadnienia lekcji mogą obejmować takie aspekty jak angielski biznesowy lub skupiać się na konkretnych tematach jak na przykład prawo, medycyna, marketing itp.

Jeśli więc masz egzamin lub spotkanie, na które chcesz się przygotować, to prześlij te informacje bezpośrednio do jednego z naszych nauczycieli indywidualnych, którzy będą moglii się przed Twoim przylotem odpowiednio przygotować.

Kursy zazwyczaj trwają 20 lub 30 lekcji w tygodniu, jednak możliwe jest także połączenie nauki indywidualnej z kompletnym kursem grupowym (1-2 lekcji dziennie). Alternatywnie, można zdecydować się na bardziej intensywne szkolenie, czyli 40 prywatnych lekcji w tygodniu.

Nasi nauczyciele mogą być również rozdysponowani do mniejszych grup lub grup zamkniętych.