Standardowy kurs języka angielskiego

Założeniem kursu standardowego języka angielskiego jest poprawa ogólnych umiejętności komunikacyjnych oraz pomoc w rozumieniu. Kurs ten jest przeznaczony dla uczestników, którzy chcą poświęcić połowę dnia, na poprawę znajomości języka angielskiego.

Standardowy kurs języka angielskiego składa się z sześciu poziomów, od początkującego (A1) do zaawansowanego (C1) i rozpoczyna się w każdy poniedziałek. Program zapewnia nabycie umiejętności słuchania, czytania, mówienia i pisania, a także ma na celu poprawę gramatyki, słownictwa i wymowy. Głównym celem jest poprawa płynności i komunikacji, a nauczyciele dają możliwość ćwiczenia języka angielskiego na każdej lekcji. Ponieważ nie ma ustalonego limitu czasu, uczniowie mogą uczestniczyć w tym kursie tak długo jak chcą.

Szkoła Maltalingua oferuje bezpłatne, wstępne testy przed przyjazdem. Szkoła regularnie monitoruje postępy w nauce i zmienia zakres zajęć, z chwilą poprawy poziomu uczestników.

Dla tych, którzy chcą, aby zmaksymalizować ich naukę w krótszym czasie, powinni zapisać się na intensywny kurs  'Crash'.

Dodatkowe lekcje prywatne:
Prywatne lekcje mogą być łączone ze wszystkimi kursami grupowymi. Studenci mogą zapisać się dodatkowo na 1-2 prywatne lekcje dziennie, które będą dopasowane do ich potrzeb. Prywatne lekcje z nauczycielem, to doskonałe uzupełnienie zajęć w grupie.