CLIL - zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe Kursy dla nauczycieli

Szkoły i uczelnie w wielu krajach uczą obecnie takich przedmiotów, jak matematyka, nauki ścisłe czy geografia, używając języka angielskiego jako środka dydaktycznego, nawet jeśli uczniowie nie są rodzimymi użytkownikami tego języka. Nauczyciele często napotykają na trudności w tym zakresie. Kurs Maltalingua CLIL jest rozwiązaniem tego problemu. 

Nasz kurs CLIL został starannie zaprojektowany, aby ułatwić życie nauczycielom na całym świecie, umożliwiając im pewne posługiwanie się językiem angielskim w nauczaniu treści nauczania oraz ułatwiając uczniom opanowanie zarówno treści nauczania, jak i języka angielskiego.

Nasze kursy zgłębiają historię i zasady CLIL oraz przedstawiają techniki i zasoby, które można wykorzystać w klasie. 

Oto kilka obszarów, które zostaną omówione podczas kursu, obejmującego sesje praktyczne i wzajemne oceny.

Historia i przegląd CLIL oraz aspiracje nauczycieli:

  • 4 Cs of CLIL;
  • BICS i CALP;
  • Taksonomia Bloomsa;
  • Planowanie lekcji CLIL;
  • Wybór i dostosowanie materiałów;
  • Techniki i ćwiczenia z wykorzystaniem rusztowania;
  • Umiejętności CLIL;
  • Oceny;
  • Sesje tematyczne - zindywidualizowane sesje koncentrujące się na treściach przekazywanych przez nauczyciela (np. matematyka, nauki przyrodnicze, geografia itp.).

Oferowane programy

1 tydzień lub 2 tygodnie - grupa zamknięta, maksymalnie 8 osób.

Osobom pragnącym poprawić swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim oferujemy połączenie zajęć z języka angielskiego ogólnego (20 lekcji) i CLIL (10 lekcji).